CCTV.com - CNTV English - CCTV News

快乐中国 万里海疆:浙江
<a></a>Happy Journey Across China

Happy Journey Across China

“万里海疆快乐行”是CCTV4《快乐中国》栏目推出的大型学汉语系列节目。活动从辽宁的丹东市起,经过天津,沿河北、山东、江苏、浙江、福建、广东省的沿海城市行进,经香港、澳门特别行政区,最终到达广西的东兴市。
"Happy Journey Across China" Homepage >>
Liaoning | Hebei | Tianjin | Shandong | Jiangsu | Shanghai | Zhejiang | Fujian | Guangdong | Hong Kong | Macao | Guangxi | Beijing |